News

Update Corona – 18/03/2020

Beste Collega’s,

Graag houden wij jullie op de hoogte inzake de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.

Zoals de meeste onder jullie waarschijnlijk reeds hebben vernomen, heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteren (i.e. 17/03/2020) nieuwe maatregelen doorgevoerd.

Deze kunnen jullie raadplegen in bijlage.

Wij blijven benadrukken dat de gezondheid van onze medewerkers en de samenleving het allerbelangrijkste is.

Vandaar willen wij jullie erop attent maken dat het naleven van de maatregelen in bijlage uitermate belangrijk is,

alsook het volgen van de eerder gecommuniceerde veiligheidstips inzake hygiëne en social distancing op www.info-coronavirus.be.

De regering stelt dat telewerken noodzakelijk is, waar mogelijk.

Indien dit niet mogelijk is, wordt werken vanop kantoor toegelaten, zolang er rekening wordt gehouden met de veiligheidstips inzake hygiëne en social distancing.

Wij zijn in nauw contact met al onze klanten en consultants om telewerk te bevorderen.

In sommige gevallen (bv. on-site installaties), is dit niet mogelijk. Hier gelden wederom de regels inzake hygiëne en social distancing.

Naast een nationale gezondheidskwestie, is de corona-crisis eveneens een economische kwestie geworden.

Hoewel we reeds geconfronteerd werden met een substantieel aantal afwezigheden wegens ziekte en enkele gevallen van economische werkloosheid,

willen we ook wijzen op de economische noodzaak, zijnde dat de continuïteit van arbeid behouden blijft.

Langs deze weg willen we jullie dan ook bedanken voor jullie harde inzet en flexibiliteit om de dienstverlening van Bizztalent te garanderen naar onze klanten toe in deze, ook voor hen, moeilijke tijden. Wegens het vele telewerk is het absoluut noodzakelijk dat de IT systemen blijven werken en ondersteund worden.

Het zijn vreemde tijden en willen jullie dan ook een hart onder de riem steken.

Laat ons samen corona verslaan!

Mochten jullie nood hebben aan een gesprek staan al jullie account managers ter beschikking via telefoon, skype of google meet/hangouts.

Met vriendelijke groeten en blijf gezond!

Het ganse Bizztalent Team

2020-03-18T15:13:48+00:00 March 18th, 2020|